HDS Bratislava
 

Osvedčenia

Najlepšia reklama stavebnej spoločnosti je kvalitne vyhotovená referencia. Samozrejme. Ale prax predčí teória. A tá je možná iba neustálym vzdelávaním zamestnancov, obohacovaním sa a pravidelným sledovaním nových trendov v stavebníctve. Na to nám - stavbárom - najlepšie slúžia školenia či už odborne orientovaných agentúr, alebo výrobcov konkrétnych materiálov.
Naša spoločnosť sa pravidelne zúčastňuje školení výrobcov pre udržanie si aktuálneho prehľadu výrobných trendov a technologických postupov pri výstavbe. Je v našom záujme ponúknuť zákazníkovi vysokú kvalitu vykonanej práce aby zhotovená referencia bola skutočne našou najlepšou reklamou.

Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty
Certifikáty