HDS Bratislava
 

Služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie stavieb. Naši pracovníci s dlhodobými skúsenosťami z projekčnej práce, realizácie stavieb a sanácie konštrukcií ponúkajú široké spekrum praktických riešení počas celého procesu vzniku stavebného diela.

V súčasnej dobe ponúkame možnosť vybavenia stavebného povolenia zdarma pre zákazníkov, ktorí si vyberú našu spoločnosť aj pre realizáciu stavby ich rodinného domu. Túto službu vykonávame v regiónoch Bratislavského kraja - Bratislava, okres Senec, okres Malacky a okres Pezinok.