HDS Bratislava
 

Služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti výstavby a rekonštrukcie stavieb. Naši pracovníci s dlhodobými skúsenosťami z projekčnej práce, realizácie stavieb a sanácie konštrukcií ponúkajú široké spekrum praktických riešení počas celého procesu vzniku stavebného diela.

V súčasnej dobe ponúkame možnosť vybavenia stavebného povolenia zdarma pre zákazníkov, ktorí si vyberú našu spoločnosť aj pre realizáciu stavby ich rodinného domu. Túto službu vykonávame v regiónoch Bratislavského kraja - Bratislava, okres Senec, okres Malacky a okres Pezinok.

Výstavba, realizácia a rekonštrukcia

V procese výstavby vyžadujeme precíznosť a dôsledné realizovanie detailov. Pre odovzdanie kvalitného stavebného diela je pre nás veľmi dôležité dodržiavanie výrobných a technologických procesov. Dokážeme dodať stavbu na kľúč alebo na etapy po dohode so zákazníkom. Kvalita, seriózny prístup a pravidelná komunikácia so zákazníkom sú pre nás kréda, ktorými sa počas celého procesu projektu a realizácie riadime.