HDS Bratislava
 

Sanácie

Spevňovanie nosných stĺpov garáží

Nadmerné zaťaženie administratívnej budovy v Bratislave si vyžiadalo dodatočné spevnenie nosných prvkov, v tomto prípade stĺpov. Po zmene nájomníka v administratívnej budove bolo potrebné kvôli novej nasťahovanej technológií spevniť stávajúce nosné stĺpy v suterénnej časti objektu. Kotvenie výstuže a dodatočné zaliatie betónom si vyžiadalo maximálnu obozretnosť a znalosti na prepojenie pôvodných konštrukcií s novými.

Spevňovanie nosných stĺpov garáží
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY
A BC STLPY

Zoznam referencií