HDS Bratislava
 

Sanácie

Spevňovanie nosných konštrukcií v Bratislave - OC

Spevňovanie železobetónových stropov a stĺpov v bratislavskom business centre pomocou karbónových lamiel. V dnešnej dobe rýchlej výstavby prevažne obchodných centier alešbo administratívnych budov sa môže vyskytnúť situácia, keď je potrebné spraviť dodatočný otvor v nosnej konštrukcii na požiadavku investora (steny alebo stropu) alebo skutočné zaťaženie už vybudovanej konštrukcie prekročí navrhované zaťaženie projektantom. Vtedy je potrebné nosné prvky dodatočne spevniť ako v tomto prípade.

Spevňovanie nosných konštrukcií v Bratislave - OC
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY

Zoznam referencií