HDS Bratislava
 

Rodinné domy

Realizácia administratívno-skladového areálu

Realizácia administratívneho a skladovacieho areálu v Bratislavskej Petržalke. Objekt má v administratívnej časti dve a sklad jedno podlažie. Nosná konštrukcia pozostáva z kombinácie tehly a monolitických železobetónových konštrukcií zateplená kontaktným zateplovacím systémom na báze polystyrénu. Na požiadavku investora sa stavba realizovala osem mesiacov.

Objekt sme realizovali ako generálny dodávateľ stavby, pričom požiadavka termínu dokončenia bola veľmi ambiciózna. V priebehu ôsmych mesiacov sme zrealizovali stavbu na kľúč aj s terénnymi úpravami a spevnenými plochami na pozemku tak, že mohlo začať kolaudačné konanie.

Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu
Rodinné domy / Realizácia administratívno-skladového areálu

Zoznam referencií