HDS Bratislava
 

Rodinné domy

Prístavba k základnej škole Zohor

Vzhľadom na nárast školopovinných detí v obci, bolo potrebné pristúpiť k rozšíreniu existujúcej základnej školy. Projektant navrhol využiť preluku tvorenú chodbou a schodiskami po stranách. Dovtedy sa priestor využíval na odkladanie bicyklov.

Stavba bola dokončená v termíne napriek tomu, že sa realizovala počas plnej prevádzky školy. Po skolaudovaní je pripravená pre nových žiakov.

Prístavba k základnej škole Zohor
Rodinné domy / Prístavba k základnej škole Zohor
Rodinné domy / Prístavba k základnej škole Zohor
Rodinné domy / Prístavba k základnej škole Zohor
Rodinné domy / Prístavba k základnej škole Zohor

Zoznam referencií