HDS Bratislava
 

Rodinné domy

Prístavba jedálne materskej škôlky

Medzi objektom kuchyne a objektom budovy škôlky sa nachádzal priestor s prepojovacou chodbou, ktorý sa využil na výstavbu jedálne pre detičky materskej škôlky v Stupave. Napriek komplikovanému prístupu na stavbu a objavenému energokanálu pri zakladaní sme budovu odovzdali v termíne. Tešíme sa, že v novom školskom roku môžu detičky jesť v novej jedálni s prípravňou jedál.

Prístavba jedálne materskej škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky
Aktuality / Zahájenie prác na prístavbe škôlky

Zoznam referencií