HDS Bratislava
 

Aktuality

Sanácie balkónov a betónových konštrukcií

Tak ako auto po určitom počte najazdených kilometrov potrebuje generálnu opravu, tak aj každá stavba po dlhšom čase musí prejsť komplexnou obnovou. Vietor, voda, dážď, mráz ale aj obyvatelia prispievajú k opotrebovaniu budovy. V súčasnej dobe sa často stretávame s obnovou bytových domov, pričom si pod týmto pojmom predstavíme hlavne zateplený panelák. Avšak zateplenie je len jeden z mnohých faktorov, ktoré pri obnove budovy treba brať do úvahy. Pre mimoriadne namáhané konštrukcie na obálke budovy ako sú balkónové konzoly, alebo lódžie, treba mať aj mimoriadny prístup pri rekonštrukcii. Zub času a voda ako najskúsenejší stavebný dozor preverujú každú štrbinu a členitosť fasády hlavne na týchto prvkoch.

V súčasnosti sme svedkami toho, že nie len staré stavby, ale aj pomerne nové budovy majú časté poruchy na balkónových konzolách alebo lódžiách. Poškodenia sa týkajú zväčša opadávaním povrchovej úpravy okrajových častí prvkov, oplechovania, odvodnenia a nášlapných vrstiev konštrukcií. Veľakrát sa stretávame aj so zatekaním cez balkónové dvere alebo cez styk balkóna s obvodovou stenou. Dokonca sa pri nedávno realizovaných stavieb nemyslí na odbúranie tepelných mostov na úrovni balkónových konzol zateplením konštrukcie, čo má za následok vznik plesní v interiéry v oblasti osadenia.

Naša spoločnosť HDS Bratislava, s.r.o. sa venuje aj sanáciam a obnovám poškodených betónových konštrukcií budov. Popri zateplení sa zameriava práve na najzraniteľnejšie prvky na fasáde. Pri sanovaní narušených konštrukcií je nutné spraviť podrobnú analýzu príčin vzniku porúch a následne navrhnúť riešenie a návrh opravy. V takýchto prípadoch spolupracujeme s projektantmi a technickými poradcami firiem výrobcov izolácii a stavebnej chémie. Dobre premyslený detail je základ úspešne dokončeného a odovzdaného diela sanovanej konštrukcie tak, aby predĺžil životnosť stavby o ďalšie obdobie.

BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka
BD Zahradnicka

Zoznam aktualít