HDS Bratislava
 

Aktuality

Stavebné povolenie zdarma

Pred začatím výstavby rodinného domu je potrebné mať vybavené stavebné povolenie. Stavebné povolenie sa vybavuje na základe zhotovenej projektovej dokumetnácie projektantom, ktorý zohľadní všetky regulatívy a limity daného územia budúcej výstavby. K návrhu a umiestneniu každej stavby sa vyjadrujú účastníci stavebného konania (susedia) a dotknuté orgány (plynárne, vodárne a kanalizácie, elektrárne a distribučné siete, v niektorých prípadoch železnice, letové a prevádzkové služby atď). Celý proces vybavenia stavebného povolenia je pre jednotlivca časovo veľmi náročná činnosť. Preto naša spoločnosť ponúka túto službu, ktorá ušetrí v prvom rade čas a odbremení zákazníka behaním po úradoch.

V súčasnej dobe ponúkame možnosť vybavenia stavebného povolenia zdarma pre zákazníkov, ktorí si vyberú našu spoločnosť aj pre realizáciu stavby ich rodinného domu. Túto službu vykonávame v regiónoch Bratislavského kraja - Bratislava, okres Senec, okres Malacky a okres Pezinok. Počas vybavovania stavebného povolenia rodinného domu - od 2 do 4 mesiacov - máme zároveň veľa času na kvalitnú prípravu stavby a vypracovania harmonogramu prác pre efektívne využitie každého jedného dňa na stavbe.

Zoznam aktualít