HDS Bratislava
 

Aktuality

Aká je cena hrubej stavby domu, alebo domu na kľúč?

Cena každej stavby domu je individuálna. Dokonca tak individuálna, že dva totožné domy realizované podľa jednej projektovej dokumentácie majú vždy rozdielnu konečnú resp. výrobnú kalkuláciu. Je to ovplyvnené mnohými faktormi, od miesta stavby, tvaru pozemku, doby realizácie, ale aj výberu materiálov resp. predajcov a dopravy na stavbu. V neposlednom rade konečnú cenu určujú aj nepredvídané vedľajšie rozpočtové náklady - známe aj ako naviacpráce. Preto sa o cenovej ponuke každej stavby hovorí ako o orientačnej cene.

Ako základný podklad pre spracovanie rozpočtu, alebo cenovej ponuky je projektová dokumentácia. Mnohokrát sa zamieňa projekt pre stavebné povolenie s projektom realizačným. Už zo samotného názvu je jasné, ktorý stupeň dokumentácie na čo slúži. Tu platí jasná priama úmera. Pre čo najpresnejší cenový odhad je potrebný čo najpodrobnejší stupeň projektovej dokumentácie, prípadne výkaz výmer materiálov. Na základe týchto podkladov je možné cenovú ponuku spracovať relatívne rýchlo a presne.

Pre každého zákazníka, ktorému záleží na kvalitnom a precíznom prevedení stavebných prác, spracujeme rozpočet, resp. cenovú ponuku na mieru a na každú etapu realizácie. Každá naša ponuka je vždy orientačná, tj. vždy sa vieme na konečnej cene dohodnúť k obojstrannej spokojnosti. A to je pre nás a našu prácu veľmi dôležité. Neváhajte nás preto kontaktovať a zaslať podklady na spracovanie orientačnej cenovej ponuky telefonicky, alebo mailom.

Váš HDS Bratislava, s.r.o.

Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu

Zoznam aktualít