HDS Bratislava
 

Aktuality

Zosílenie nosných betónových konštrukcií

V dnešnej dobe rýchlej výstavby prevažne obchodných centier alebo administratívnych budov sa mnohokrát dopredu nevie, kto bude budúcim nájomníkom realizovaných priestorov, alebo aké doplnkové technológie na prevádzku budovy sa budú ešte v krátkej budúcnosti montovať. Pravidelne sa vyskytuje situácia, keď je potrebné spraviť dodatočný otvor v nosnej konštrukcii steny, alebo stropu na požiadavku investora. Alebo skutočné zaťaženie už vybudovanej konštrukcie prekročí navrhované zaťaženie projektantom. Vtedy je potrebné nosné prvky dodatočne spevňovať.

V modernom stavebníctve sa postupne udomácňujú prvky z iných priemyselných odvetví. Napríklad použitie karbónových lamiel začína byť súčasťou každej novostavby aj u nás na Slovensku. Externe vystužia už vybudovanú konštrukciu, čím ju výrazne zosília a pripravia na zvýšené zaťaženie oproti pôvodnému navrhnovanému stavu.

K zosiľovaniu nosných konštrukcií, treba pristupovať veľmi opatrne, vzhľadom k významnému zásahu do najcitlivejšej časti stavby. Po dôkladnej analýze a oboznámení sa dôvodov posilnenia nosných prvkov v spolupráci so statikom Vám naša spoločnosť navrhne vždy riešenia a spôsob dodatočného spevnenia konštrukcií.

Máme bohaté skúsenosti aj v tejto oblasti rekonštrukcie stavieb. Spevnili sme a zosílili veľké množstvo narušených a poddimenzovaných nosných konštrukcií.

A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY
A BC STROPY

Zoznam aktualít