HDS Bratislava
 

Aktuality

Realizácia hrubej stavby domu

Hrubá stavba domu sa realizuje na celú životnosť stavby. Preto treba veľmi zodpovedne pristupovať k riešeniu detailov a výberu materiálov v štádiu tvorenia projektovej dokumentácie a samozrejme aj pri samotnej výstavbe. Veľmi prísne treba odsledovať kvalitu zhotovenia nosných prvkov od základov až po strechu, pretože práve tieto nám určujú trvácnosť celej stavby. Keďže je to asi najdôležitejšia etapa každej stavby, treba zodpovedne pristupovať k výberu realizačnej firmy.

V priaznivých zakladacích pomeroch a výberom vhodného materiálu, je možné zrealizovať hrubú stavbu rodinného domu štandardných rozmerov a veľkosti v priebehu troch až štyroch mesiacov aj s technologickými prestávkami. V takomto štádiu je dom pripravený pre realizáciu jednotlivých profesií. Pre nacenenie realizácie hrubej stavby Vášho domu nás neváhajte kontaktovať.

Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu
Aktuality / Realizácia hrubej stavby domu

Zoznam aktualít